Adierazle ekonomikoa

Tresna horrekin ekonomiaren aldagai bat neurtzen da epealdi jakin batean. Adierazle horiek jarraitzen dituzte inbertitzaileek haien erosketa edo salmentako erabakiak hartzeko aktibo finantzario edo ondasun ukigarri desberdinen inguruan.