Zergapegarria

Legearen arabera zerga moduan kargatzeko aukera duena.