Etorkizunekoak

Aldeak aurreikusitako data batean eta aurrez ezarritako prezioan balore kopuru bat erostera behartzen dituen akordioa. Gerokoen merkatuetan nagoziatzen den aktiboa azpiko aktiboa da. Gerokoa aurreikusitako epe baten barruan aktibo finantzario bat edo lehengai bat aurrez ezarritako prezio batean erosteko edo saltzeko nire konpromisoa azaltzen duen kontratu bat da. Gerokoaren prezioa, hain zuzen, hitzartutako epe horretan erreferentziatzat hartutako aktibo finantzarioa edo lehengaia ibiltzen den prezioa izango da. Produktu eratorria deitzen zaio modu generikoan, beste aktiboen prezioen mende delako.