Erakunde gordailuzaina

Inbertsio kolektiboko erakundearen aldetik haren eskudiru, balore eta bestelako ondasun guztiak zaintzeaz arduratzen da. Gordailuzainak beste banku edo finantza entitate batzuk izendatu ahal ditu funtsaren aktiboak zaintzeko, erakunde kolektiboaren baimenarekin.