EBITDA

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Interes, zerga, balio-galera, eta amortizazioen aurreko irabaziak. Analisi-metodoa da eta erakutsi egiten du enpresaren biderkatzailea sortzen dituen baliabideen inguruan, alde batera utziz bere finantza-egitura.