Zergapetze bikoitza

Gertaera zergapegarri bati bi aldiz egiten zaionean tributazioa. Mekanismoak existitzen dira akats hori arintzeko.