Konturako dibidendua

Aurreikusitako irabaziaren zatia akziodunen artean banatzea urteko kontuen onarpenaren aurretik. Administrazio-kontseiluak onartzen du ariketaren bilakaera ikusita eta gero onartu egingo da emaitzaren aplikazioa ohiko batzar orokorrean.