Deskontu finantzarioa

Kreditu-eragiketak dira kreditu-erakundeek eginak, eta mailegu-hartzailearen edo hirugarren baten onartutako kanbio-letra batean edo gehiagotan antolatzen dira eta kreditu-erakundeak deskontatu egiten ditu