Calculadora IRPF 2023

Calcula la retenció de l'IRPF partint del teu sou

  • Calcula en segons el pagament d'impostos sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 
  • Només has d'introduir el teu sou brut anual, l'edat i el nombre de pagues.
  • Pots utilitzar l'eina sense límits.

Càlcul de les retencions de l'IRPF 100% en línia

  • Coneix el teu sou mensual i l'import de l'IRPF que es reté.

Més preguntes sobre el teu sou i l'IRPF

La calculadora de sou és una eina que permet a l'usuari estimar el seu sou net mensual a partir d'una mínima informació econòmica, personal i laboral. Els resultats de la simulació es basen en les dades introduïdes per l'usuari i tenen un valor merament informatiu i orientatiu. En cap cas són vinculants. Els resultats de la simulació es poden veure afectats per canvis en la normativa fiscal, laboral o de la Seguretat Social actuals o per modificacions en les dades econòmiques, laborals i personals declarades per l'usuari. La normativa fiscal aplicable al règim d'aportacions i prestacions és la prevista en la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) aplicable en cada moment, excepte per als residents a Àlaba, Biscaia, Guipúscoa i Navarra, per als quals són aplicables normes forals pròpies sobre l'IRPF.