Descobreix com es genera la petjada de carboni del teu negoci

L'activitat diària de pimes i empreses també contribueix a l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera.

Moure't amb cotxe genera 1.820 kg de diòxid de carboni a l'any

Què produeix aquestes emissions?

La quantitat de gasos amb efecte d'hivernacle que expulsa un vehicle depèn de la mida del seu motor i de la seva potència, de la velocitat a què es condueix, del tipus de combustible utilitzat i del pes total del vehicle.

Què pots fer per reduir-les?

Per fer un ús més ecològic del teu vehicle, cal fer-ne un bon manteniment (renovació de rodes, canvis d'oli…) i també és important tenir un estil de conducció a una velocitat moderada, evitant les acceleracions o les frenades brusques, i intentar portar més d'una persona en els desplaçaments.