Com adapto el meu comerç a la normativa PSD2?

BBVA t'ajuda a adaptar el teu negoci a la nova directiva de pagaments en línia.

La PSD2, nova Directiva de Serveis de Pagament a la Unió Europea, les normes tècniques regulatòries (RTS) de la qual començaran a aplicar-se el 14 de setembre, vol potenciar les compres en línia a Europa i incrementar la confiança de l'usuari davant d'elles. Per aconseguir-ho, i com a mesura prioritària, pretén reforçar la seguretat en cada transacció bancària, modificant la identificació i autenticació del client a través de la implantació de nous mínims marcats per la coneguda com a SCA (o doble autenticació). 

Aquesta defineix els procediments que es duran a terme a l'hora de fer cada pagament. Fins a la data, únicament era necessari l'ús d'una contrasenya. Amb l'entrada de la nova normativa PSD2 serà obligatori fer una autenticació que inclogui 2 o 3 factors d'entre els següents: una cosa que es coneix (per exemple, la contrasenya), una cosa que es té (per exemple, el mòbil) i una cosa que s'és (per exemple, l'empremta o la cara). 

Bàner Superior Biometria Bàner Superior Biometria
Unifica la teva operativa a l'aplicació de BBVA
Fes tot el que necessites des del mòbil de manera fàcil i còmoda.
Un procediment que aplicaran tots els proveïdors de serveis de pagaments que actuïn a l'Espai Econòmic Europeu i al qual també s'han d'adaptar els comerços, assegurant la seva plataforma de pagament perquè compti amb la capacitat per processar aquestes transaccions segures i reduir, així, el risc que els clients reclamin operacions per possible frau. En el cas de no produir-se aquesta actualització, corren el risc que els bancs emissors de les pròpies targetes deneguin la compra (cosa que no seria beneficiosa per a ells).

Com s'adapta la plataforma de pagaments a la nova directiva?

En funció del comerç, i de la connexió que utilitzi per processar les operacions del seu TPV Virtual, les modificacions poden ser necessàries o no. Si la resposta és afirmativa, podran comptar amb BBVA. Portem temps treballant per posar a disposició de tots ells les eines necessàries per estar alineats amb les mesures sol·licitades per la PSD2 amb relació a les compres en línia. 

En primer lloc, hem adaptat la configuració del nostre TPV Virtual perquè aquells comerços que es comuniquin amb la passarel·la de pagaments per redirecció no hagin de modificar la integració d'aquest per operar de conformitat amb la normativa. Nosaltres ho farem per ells. 

Si, en canvi, duen a terme aquesta connexió utilitzant una connexió Host to Host (directa entre empresa i entitat bancària), han de fer petites actualitzacions en què els ajudarem en qualsevol moment. Poden optar per una opció més senzilla, que consisteix a redirigir l'operació a la passarel·la de pagaments (al TPV Virtual) o, si no, poden adaptar la pròpia connexió Host to Host i mantenir una gestió pròpia i completa del flux de cada operació. En ambdós casos, rebran tota l'ajuda per part de BBVA. 

Sigui quin sigui el nou escenari, i per adaptar-se per complet al que ve, també s'ha creat una versió actualitzada del protocol EMV 3DS de compra segura, que incorpora l'obligatorietat d'enviar nous camps de programació en cada transacció, evitant possibles fraus. Cada proveïdor de Serveis de Pagaments disposa d'adaptacions pròpies.

Bàner Central Biometria Bàner Central Biometria
Descobreix la Banca en línia de BBVA
Aprofita totes les funcionalitats que t'oferim i que et permetran fer les teves operacions diàries des del mòbil.

S'han d'aplicar sempre les mesures derivades de la SCA?

Tant per a particulars com per a comerços, la seguretat és prioritària per a BBVA. Portem molt temps treballant per donar-los les millors mesures de protecció per als seus diners i les seves dades gràcies a les quals evitem que hagin de recórrer a la SCA. 

Un fet que en el cas dels comerços pot canviar, ja que a causa de la complexitat i l'impacte que té per als consumidors i els comerços, s'està elaborant un pla que haurà de ser validat amb l'autoritat nacional per determinar quan es complirà amb els requisits de l'autenticació reforçada (SCA) en comerç electrònic establerts en aquesta normativa europea.

CTA Biometria CTA Biometria