Finançament internacional

Obre nous mercats i gestiona les teves operacions internacionals.

Posem a la teva disposició la nostra extensa xarxa d'oficines a l'estranger i un ampli equip d'experts al teu servei, cosa que ens converteix en el teu millor aliat.
 • Equip altament especialitzat tant en mercats nacionals com internacionals.
 • Productes de finançament per a importadors, exportadors, forfaiting, infraestructures o d'inversió.

Importadors

 • Si la teva empresa importa, té la possibilitat de finançar el pagament a proveïdors estrangers per l'import total o un de parcial. La durada s'estén des de la data de pagament per l'entitat financera fins al venciment de l'operació acordada. 

  Aquest tipus de crèdits es fan en euros o en qualsevol divisa amb cotització oficial i poden fer-los persones físiques o jurídiques residents o no residents.

  Avantatges per a la teva empresa com a importadora:

  • Minimitzar costos financers i riscos de canvi. 
  • Marge de negociació més elevat en poder dur a terme ajornaments de pagament més amplis als vostres proveïdors. 
  • Poder negociador, amb la qual cosa s'obtenen millors preus o descomptes en les operacions, ja que es té la possibilitat de pagar al comptat.

  Avantatges per a la teva empresa com a exportadora:

  • Eliminació de riscos comercials, polítics i de tipus de canvi, ja es cobra al comptat.
  • Normalment, el tipus de referència és l'EURIBOR, encara que també es pot aplicar el LIBOR per a les operacions en la resta de divises.

  Risc de canvi

  Si el finançament es fa en euros, i si ets importador, no assumeixes risc de canvi. Sí que l'assumeixes si es duu a terme en divises, ja que et compromets a retornar-les, però no en coneixeràs el contravalor fins a la data de venciment. 

  Per a operacions amb països emergents, és imprescindible que disposis de la cobertura de l'assegurança de CESCE, destinada als riscos polítics i comercials. BBVA concedeix directament a l'importador estranger fins a un 85% del total que s'ha de finançar. A més, per al 15% restant no cobert per CESCE, et podem oferir finançament a través dels crèdits d'acompanyament.

Exportadors

 • Si la teva empresa és exportadora, pot sol·licitar finançament total o parcial del pagament de les vendes a l'exterior: 

  • Finançant el període de fabricació entre el moment de recepció de la comanda i el lliurament de la mercaderia o la prestació del servei (prefinançament).
  • Amb postfinançament, si la teva empresa ven a crèdit, finançant aquest cobrament diferit.

  Avantatges per a la teva empresa com a exportadora:

  • Més competitivitat, ja que en disposa de finançament, amb la qual cosa també es minimitzen els costos financers i els riscos de canvi derivats de l'operació.
  • Possibilitat de dur a terme operacions més sofisticades i de més risc que exigeixin l'assegurament del crèdit concedit.
  • Liquiditat per poder desenvolupar els teus plans de venda i fabricar les comandes o executar els serveis amb la bestreta de cobrament d'exportacions.

  Avantatges per al client importador

  • Com que la teva empresa té més flexibilitat financera, podrà acceptar uns termes més interessants per al client estranger. Normalment, el tipus de referència serà l'EURIBOR, tot i que també es pot aplicar el LIBOR per a les operacions en la resta de divises.

  Risc de canvi

  Si el finançament es fa en la mateixa divisa que la de l'operació comercial, no hi ha risc de canvi. Sí que n'hi ha si aquesta és diferent.  

  Per a operacions amb països emergents, és imprescindible disposar de la cobertura de l'assegurança de CESCE, destinada als riscos polítics i comercials. BBVA concedeix directament a l'importador estranger fins a un 85% del total que cal finançar. A més, per al 15% restant no cobert per CESCE, et podem oferir finançament a través dels crèdits d'acompanyament.

Forfaiting

 • Posem a la teva disposició el servei financer més avantatjós relacionat amb el comerç exterior: Forfaiting d'exportació a mitjà i llarg termini. 
    
  Ens encarreguem de comprar al comptat, sense recurs contra tu, els documents de gir internacionalment acceptats (cartes de crèdit, pagarés, lletres, garanties i, en alguns casos, factures emeses) emesos com a forma de pagament de la teva exportació. 
    
  D'aquesta manera, i com a exportador, finança els teus clients importadors sense endeutar-te, elimina el seu risc comercial i polític i cobra al comptat el producte de l'exportació en el moment de la cessió. 

  Avantatges per a la teva empresa (com a exportadora):

  • Obtens liquiditat immediata.
  • Finances el teu client sense consumir els límits de riscos bancaris.
  • Elimines els riscos de l'operació (comercials, polítics i canviaris), ja que BBVA els assumeix sense recurs.
  • Millores l'estructura del teu balanç en transformar un realitzable en disponible.
  • Coneixes des del primer moment els teus costos financers per poder repercutir-los en l'operació.
  • Simplifiques la feina administrativa de gestió de cobrament de l'operació. Simplifiques la tramitació.

Infraestructures

 • Financem els projectes que facis en països emergents i la garantia principal és el flux de caixa de l'operació i els actius del projecte mateix. 

  El finançament d'aquests projectes exigeix un alt grau de sofisticació en els productes financers destinats, que han de ser dissenyats a mida de cada projecte. Per fer-ho, tenim un equip altament especialitzat a Espanya i a la nostra xarxa internacional (Europa, Àsia i Amèrica), que t'ajudarà i assessorarà en tot moment.

  Aquesta modalitat s'aplica a contractes de concessions coneguts com ara Project Finance, B.O.T. (Build Operate Transfer), B.L.T. (Build Lease Transfer), establerts a través de fideïcomisos o amb cessió de drets de cobrament. I comporta riscos politicoadministratius, de construcció, operatiu, de demanda i financer.

Inversió

 • Financem les inversions d'empreses espanyoles per creació, adquisició parcial o total, participació en ampliacions de capital o en dotacions patrimonials d'empreses, sucursals o establiments permanents en països emergents. 

  Propietats:

  • L'empresa inversora ha de ser capital majoritari espanyol.
  • Són subjectes d'aquest finançament els contractes, acords, compromisos o concessions administratives, en què el titular únic o majoritari sigui una empresa espanyola.
  • Només es poden finançar inversions noves o ampliacions d'inversions existents.
  • L'acreditat és la companyia estrangera, objecte de la inversió.  Els crèdits es concedeixen en qualsevol divisa admesa a cotització en el mercat de divises de Madrid.
  • El finançament disposa de la cobertura de CESCE pels riscos polítics.

També et podria interessar

 • Garanteix el pagament dels compromisos i les obligacions que hagis adquirit davant de tercers, siguis importador o exportador.
 • Liquiditat en èpoques de més despeses o menys negocis. Només pagues pel que utilitzes, sense interessos, ni penalització per cancel·lació.
 • Protegeix-te davant variacions en el mercat de divises i accedeix a instruments de gestió de riscos.

   

Veure més negoci internacional

Ser client de BBVA

 • A BBVA t'oferim els productes i eines que necessites per ajudar-te amb les teves operacions de comerç internacional.
 • Som líders en innovació digital i treballem per fer-te la vida una mica més fàcil.
 • Creiem en una forma de fer les coses transparent, clara i responsable.
 • A BBVA t'oferim els productes i eines que necessites per ajudar-te amb les teves operacions de comerç internacional.
 • Som líders en innovació digital i treballem per fer-te la vida una mica més fàcil.
 • Creiem en una forma de fer les coses transparent, clara i responsable.

Descobreix BBVA One View

Afegeix i controla tots els bancs de la teva empresa en un mateix lloc.

Controla tots els teus comptes i pren millors decisions a la vegada que estalvies temps per a la teva empresa.
Controla tots els teus comptes i pren millors decisions a la vegada que estalvies temps per a la teva empresa.