Nazioarteko finantzaketa

Ireki merkatu berriak eta kudeatu nazioarteko eragiketak.

Atzerrian dugun bulego sare ugaria eta aditu talde zabala jartzen dizkizugu eskura, zuri zerbitzu eman eta zure aliatu onenak bihur daitezen.
 • Espezializazio handiko taldea bai estatuko bai nazioarteko merkatuetan.
 • Finantzaketa produktuak inportatzaileentzat, esportatzaileentzat, forfaiting,azpiegiturak edo inbertsioak.

Inportatzaileak

 • Zure enpresak inportatu egiten badu, atzerriko hornitzaileen ordainketa osorik edo zati batean finantza dezake. Iraupena luzatu egingo da banketxearen ordainketa datatik hitzartutako eragiketaren epemugara arte. 

  Halako kredituak eurotan edo kotizazio ofiziala duen beste edozein dibisatan egiten dira, eta pertsona fisiko edo juridiko egoiliarrek nahiz ez-egoiliarrek egin ditzakete.

  Zure enpresarentzako abantailak, inportatzaile gisa:

  • Kanbio arriskuak eta finantza kostuak minimizatzea
  • Negozioazio marjin handiagoa zure hornitzaileei zabalagoak diren ordainketa atzerapenak egiteko aukera duzulako. 
  • Indar negoziatzailea, operazioetan prezio edo deskontu hobeak lortuz eskura ordaintzeko aukera dagoelako.

  Zure enpresarentzako abantailak, esportatzaile gisa:

  • Arrisku komertzialak, politikoak eta kanbio tasarekin lotutako arriskuak desagertzen dira, eskura kobratzen denez.
  • Normalean Euriborra da erreferentziako tasa, baina beste dibisetan egindako eragiketetan Liborra ere aplika daiteke.

  Kanbio-arriskua

  Finantzaketa eurotan egiten bada, eta inportatzailea bazara, ez duzu kanbio arriskurik hartzen zure gain. Beste dibisetan egiten bada hartzen duzu arrisku hori, baita horiek itzultzeko konpromisoa ere, eta mugaegunera arte ez duzu horien kontrabalioa jakingo. 

  Garapen bidean dauden herrialdeekin egindako eragiketetan, ezinbestean eduki beharko duzu arrisku politiko eta komertzialetarako CESCEren aseguruaren estaldura. BBVAk zuzenean ematen dio atzerriko inportatzaileari guztira finantzatuko den kopuruaren % 85. Gainera, CESCEk estaltzen ez duen beste % 15erako, Laguntza Kredituen bidezko finantzaketa eskain diezazukegu.

Esportatzaileak

 • Enpresa esportatzailea baduzu, atzerrian egiten dituzun salmenten ordainketa osorik edo zati batean finantzatzeko eska dezakezu: 

  • Eskaera jasotzen denetik salgaia entregatzen edo zerbitzua ematen den arteko fabrikazio aldia finantzatzea (aurrefinantzaketa).
  • Zure enpresak kredituan saltzen badu, kobrantza geroratua finantzatzea (postfinantzaketa).

  Zure enpresarentzako abantailak, esportatzaile gisa:

  • Finantzaketa izateak lehiakortasuna handitzen du, eta gainera eragiketaren finantza kostuak eta kanbio arriskuak minimizatzen ditu.
  • Emandako kreditua segurtatzea eskatzen duten arrisku eta konplexutasun handiagoko eragiketak egin daitezke.
  • Zure salmenta planak garatzeko eta eskaerak fabrikatzeko edo zerbitzuak gauzatzeko likidezia izango duzu, esportazioaren kobrantza aurreratu zaizunez.

  Bezero inportatzailearentzako abantailak:

  • Zure enpresak malgutasun finantzario handiagoa duenez, atzerriko bezeroarentzat interesgarriagoak diren baldintza batzuk onar ditzake. Normalean, EURIBORa izango da erreferentziako tasa, baina beste dibisetan egindako eragiketetan LIBORa ere aplika daiteke.

  Kanbio-arriskua

  Finantzaketa eragiketa komertzialaren dibisa berean egitean bada, ez dago kanbio arriskurik. Beste dibisa batean egiten bada, ordea, bai.  

  Azaleratzen ari diren herrialdeekin eragiketak burutzeko, arrisku politiko eta komertzialetarako erabiltzen den CESCE aseguruaren estaldura eduki behar da nahita nahiez. BBVAk finantzatzeko guztizkoaren % 85eraino eman ahal dio zuzenean inportatzaile atzerritarrari. Gainera, CESCEk estaltzen ez duen beste % 15erako, Laguntza Kredituen bidezko finantzaketa eskain diezazukegu.

Forfaiting

 • Atzerriko Merkataritzarekin lotutako finantza zerbitzu abantailatsuena jartzen dugu zure eskura: Epe ertainerako eta luzerako esportazio forfaiting-a. 
    
  Eskura erosteaz arduratzen gara, zure aurka baliabiderik gabe, internazionalki onartutako igortze dokumentuak (kreditu txartelak, letrak, bermeak eta, kasu batzuetan, igorritako fakturak) bere esportazioaren ordainketa eran jaulkiak. 
    
  Hala, eta esportatzaile gisa, bezero inportatzaileak finantza ditzakezu, zorretan erori gabe eta arrisku komertzial eta politikorik gabe, eta esportazioaren produktua eskura kobra dezakezu lagatzen den unean. 

  Zure enpresarentzako abantailak (esportatzaile gisa):

  • Likidezia berehala lortu.
  • Finantzatu zure bezeroa, bere banku-arriskuak kontsumitu gabe.
  • Eragiketari arriskuak kendu (komertzialak, politikoak eta kanbioari dagozkionak), BBVAk, baliabiderik gabe, gain hartuko ditulako.
  • Hobetu zure balantzearen egitura bihurgarri bat erabilgarri bat bilakatzerakoan.
  • Ezagutu hasieratik zure finantzaketa-kostuak, eragiketan eragina izan dezaten.
  • Sinplifikatu eragiketaren kobrantza kudeatzearen administrazio lana. Sinplifikatu izapideak.

Azpiegiturak

 • Gorabideko herrialdeetan egiten dituzun proiektuak finantzatzen ditugu, eragiketaren eskudiru fluxua eta proiektuaren beraren aktiboak izanik berme nagusitzat. 

  Proiektu hauen finantziazioak zuzendutako produktu finantzarioetan sofistikazio maila altu bat eskatzen du, zeintzuek proiektu bakoitzaren neurriak diseinatuak izan behar diren. Horregatik, une oro laguntza eta aholkularitza emango dizun talde zeharo espezializatua dugu Espainian eta gure nazioarteko sarean (Europa, Asia eta Amerika).

  Modalitate hau Project Finance, B.O.T bezalako kontratuen emateetara aplikatzen da. (Build Operate Transfer) eta BLT (Build Lease Transfer). Bi kontratu horiek fideikomisoen bidez ezartzen dira, edo kobratzeko eskubideak lagata. Arrisku politiko eta administratiboak dakartzate: eraikuntza, eragiketak, eskariak eta finantzak.

Inbertsioa

 • Espainiako enpresen sorkuntzagatik, erosketa partzial edo totalagatik, kapital zabalkuntzagatik edo enpresen, sukurtsalen edo denden dotazio patrimonialagatik inbertsioak finantzatzen ditugu. 

  Ezaugarriak:

  • Enpresa inbertitzailearen kapital gehiena Espainiakoa izan behar da. da.
  • Titular bakarra edo gehiengoa duena Espainiako enpresa bat den kontratuak, akordioak, konpromisoak edo administrazio lagapenak aipatutako finantzaketaren subjektuak izango dira.
  • Inbertsio berriak edo aurretik zeuden inbertsio zabalkuntzak bakarrik finantzatu ahal izango dira.
  • Egiaztatutakoa inbertsioaren xede den atzerriko konpainia izango da.  Kredituak Madrilgo dibisen merkatuko kotizazioan onartzen den edozein dibisetan emango dira.
  • Finantzaketak CESCE aseguruaren estaldura izango du, arrisku politikoengatik.

Honek ere interesatu zaitzake

 • Hirugarren batzuen aurrean hartu dituzun konpromisoak eta betebeharrak ordainduko direla bermatzen du, zarela inportatzailea, zarela esportatzailea.
 • Likidezia gastu gehiagoko edo negozio gutxiagoko aldietan. Erabili duzunagatik soilik ordainduko duzu, interesik gabe eta ezeztatzeagatiko zigorrik gabe.
 • Babestu dibisa merkatuaren aldaketen aurrean eta lortu arriskuak kudeatzeko tresnetan.

   

Ikusi nazioarteko negozio gehiago

Izan BBVAko bezero

 • BBVAk nazioarteko merkataritza eragiketetarako behar dituzun produktu eta tresnak eskaintzen dizkizu.
 • Aitzindariak gara berrikuntza digitalean eta bizitza apur bat errazteko egiten dugu lan.
 • Sinesten dugu gauzak era garden, argi eta erantzulean egitean.
 • BBVAk nazioarteko merkataritza eragiketetarako behar dituzun produktu eta tresnak eskaintzen dizkizu.
 • Aitzindariak gara berrikuntza digitalean eta bizitza apur bat errazteko egiten dugu lan.
 • Sinesten dugu gauzak era garden, argi eta erantzulean egitean.

Ezagutu BBVA One View

Gehitu eta kontrolatu zure enpresako banku guztiak leku bakarretik.

Kontrolatu zure kontu guztiak eta hartu erabaki hobeak zure enpresarentzat dirua aurrezten duzun bitartean.
Kontrolatu zure kontu guztiak eta hartu erabaki hobeak zure enpresarentzat dirua aurrezten duzun bitartean.