Leasing BBVA

El millor finançament dels béns mobles o immobles mitjançant quotes de lloguer.

Pots fer la compra una vegada finalitzat el contracte d'arrendament.
 • Finançament de fins al 100% de l'import de la inversió sense impostos.
 • Elimina riscos d'impagats.
 • Realització del pagament dels béns adquirits. 

Com funciona?

 • Servei dirigit a empreses que duen a terme una activitat comercial, industrial, agrària o de serveis que necessiten equipament, vehicles, mobles, un local, una nau o qualsevol altre bé. Nosaltres comprarem el bé que ens indiquis, independentment del país en què es trobi, perquè la seva empresa pugui disposar-ne mitjançant còmodes quotes de lloguer i sense necessitat de fer un gran desemborsament.

  A més, quan acabi el contracte d'arrendament, podràs optar per la compra del bé. T'ajudem a emprendre la inversió en béns mobles i immobles que vulguis emprendre i a aconseguir les màximes deduccions fiscals en funció del seu règim fiscal.

  • Possibilitat d'assegurar els béns finançats, cobrint, a més -en cas de pèrdua total i robatori-, íntegrament el capital pendent d'amortitzar.
  • Possibilitat de contractar una assegurança de vida associada a l'operació que cobreixi íntegrament el capital pendent d'amortitzar en cas de defunció del titular.
  • Possibilitat de contractar una cobertura de tipus d'interès que salvaguardi les oscil·lacions de tipus en aquests finançaments a mitjà i llarg termini.

Avantatges

 • Per a la teva empresa
  • Finançament de fins al 100% de l'import de la inversió sense impostos, ja que el lísing es constitueix per la quantitat total de la factura excloent-ne l'IVA/IGIC. 
  • És una fórmula de finançament a mitjà i llarg termini (període mínim dos anys per a béns mobles i deu per a béns immobles). 
  • Les quotes són una despesa fiscalment deduïble (subjecta a límits en algun cas).   
  • Realització del pagament dels béns adquirits, amb la productivitat afegida que ells mateixos generen. 
  • En permetre-li al proveïdor del bé cobrar al comptat, podràs obtenir algun descompte que reverteixi en el teu finançament. 
  • Facilita el càlcul exacte dels costos d'explotació.    
  • Al final del contracte d'arrendament, podràs optar per la compra del bé. 
  • No necessites tenir disponibilitat de fons per fer front a l'IVA/IGIC en el moment de l'adquisició del bé, ja que el paga el banc. 
  • Difereix el pagament de l'IVA/IGIC en diversos exercicis: evita tenir un excés d'impost suportat en un mateix exercici que normalment no es pot compensar.
  •  

  Per als teus proveïdors
  • Cobrament al comptat. 
  • Tresoreria immediata. 
  • Elimina costos de finançar vendes a clients.
  • Deixa lliure altres línies de finançament en bancs.
  • Evita costos administratius derivats del control de la vostra cartera de clients.
  • Facilita les vendes en oferir als clients una modalitat alternativa de finançament. 
  • Elimina riscos d'impagats. 

Leasing Mobiliari

 • Està destinat a operacions de lísing en què hi hagi un període inicial (bé perquè el bé s'estigui construint o perquè el client hagi negociat un ajornament en el pagament) i, per tant, ens encarregarem de fer pagaments al subministrador del bé, en dates diferents fins a la seva finalització. 
  Possibilita finançar qualsevol bé moble o immoble amb un període inicial de pagament de quotes únicament d'interès més impost, en funció dels desemborsaments fets pel banc en cada moment. 
  Al final del contracte, el client arrendatari pot adquirir la titularitat dels béns exercint l'opció de compra.

  Avantatges fiscals:

  • Càrrega financera fiscalment deduïble (sense límits).
  • Els excessos amortitzats financerament i no deduïts fiscalment per aquest límit anual no es perden, sinó que es poden deduir d'exercicis successius, respectant el mateix límit anual.
  • L'impost suportat en les quotes es compensa amb el fet que el client repercuteix a tercers per l'exercici de la teva activitat. 

  Avantatges econòmics:

  • El període inicial del calendari de pagaments no forma part del preu del contracte; per tant, sobre aquesta quantitat no es repercuteix AJD. 
  • S'evita la determinació a priori del calendari de pagaments previst durant el període inicial, així com la reliquidació en funció de les desviacions produïdes sobre el calendari previst.

  Lísing quota final

  Lísing amb ajornament

  Agroleasing

Lísing immobiliari

 • És una fórmula de finançament sota arrendament financer dirigida a empreses que duen a terme una activitat comercial, industrial, agrària o de serveis que els possibilita finançar béns immobles construïts o en construcció afectes a la seva activitat. 
  Una vegada finalitzat el període d'arrendament financer, tindràs la possibilitat d'exercir l'opció de compra fixada en el contracte. El termini mínim fixat per la llei per a aquest tipus de finançament és de 10 anys. 

  Avantatges fiscals

  • Acceleració de l'amortització en funció de la dimensió de l'empresa i del coeficient d'amortització fiscal del bé. 
  • Per a les empreses que per la seva activitat repercuteixen molt impost a tercers, l'impost que suporten via quotes de lísing els ajuda a compensar-ho.

  Leasing Immobiliari polivalent pagament final

També et podria interessar

Veure més finançament

Ser client de BBVA

 • A BBVA volem ajudar-te a impulsar el teu negoci oferint-te el finançament que necessites.
 • Som líders en innovació digital i treballem per fer-te la vida una mica més fàcil.
 • Creiem en una forma de fer les coses transparent, clara i responsable.
 • Afegeix els teus bancs a l'app de BBVA

  Descobreix BBVA One View

  Afegeix i controla tots els bancs de la teva empresa en un mateix lloc.

  Controla tots els teus comptes i pren millors decisions a la vegada que estalvies temps per a la teva empresa.

  Els teus altres bancs

  Afegeix els teus altres bancs a l'app de BBVA.

  Consulta l'estat dels teus comptes, les teves targetes, últims moviments, plans de pensions, etc., amb el servei d'agregació de l'app de BBVA.