Vega

Vega o kappa és la sensibilitat de la prima d'una opció davant variacions de la volatilitat implícita a la qual cotitza una opció. Mesura, en un moment determinat del mercat, com canviaria la prima d'una opció si la volatilitat implícita de l'actiu subjacent al venciment de l'opció variés en 1 vega.

  • Si puja la volatilitat, augmenta la prima (es revalora la cartera).
  • Si baixa la volatilitat, disminueix la prima (es deprecia la cartera).

La variació en volatilitat es mesura en vegues. 1 vega és un 1%.

També et podria interessar

  • Inverteix en borsa i valors dels mercats principals i en un ampli catàleg de fons d'inversió de les gestores internacionals més importants.
  • Servei en línia que et permet invertir en accions del Mercat Continu des de 5 € de comissió per operació.
  • Obtingues més rendibilitat pels dividends de les teves accions. Sense despeses d'administració ni manteniment.