Unit-linked

Assegurances de vida en les quals la prima aportada per l'assegurat s'inverteix en un cistell de fons d'inversió. Quan es contracta un unit linked no s'adquireix la condició de partícip en els fons que componen el cistell, sinó la de prenedor d'una assegurança de vida. Aquests productes estan sota la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.