Tick

És la unitat de salt o variació mínima exigida en el preu d'un actiu negociat en el mercat electrònic automàtic. Avui dia, la variació mínima en el SIBE depèn del preu del valor de què es tracti: si l'acció val menys de 50 euros, la cotització variarà com a mínim 0,01 euros; si supera els 50, el tick serà de 0,05 euros. Per a warrants i drets de subscripció, el tick és de 0,01 euros, independentment del seu preu.