Subhasta competitiva

Procediment de col·locació de valors, habitualment empleat per l'Estat. Els inversors presenten les seves peticions a l'emissor, i indiquen la quantitat desitjada i el preu que estan disposats a pagar. L'emissor estableix el preu mínim i rebutja totes les peticions que hi quedin per sota. D'aquesta manera, els valors s'adjudiquen al millor postor.