Split

Amb aquest terme es designa el desdoblament o reducció-divisón del valor de les accions d'una companyia. S'utilitza per difondre més la propietat borsari i permetre major liquiditat als valors, de les quals cotitzacions es rebaixen en baixar el valor nominal de les accions emeses. Sol fer-se dividint entre dos, tres o quatre ( o per més) el valor de cadascuna de les accions, de tal manera que el número de títols es multiplica per dos, tres o quatre. Qui tingués una acció de 30 euros passa, després de la realització d'un split de 2x1, a tenir dues accions de 15 euros i el preu borsari serà també la meitat.