Societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva (SGIIC)

Societat anònima que té com objecte social la gestió i administració de fons i societats d'inversió. Les seves activitats comprenen la definició i execució de la política d'inversió.