Sobrevaloració

Preu de venda superior al vertader valor dels títols.