Gehiegizko baliospena

Tituluen berezko balioa baino handiagoa den salmenta-prezioa.