SIBE

El Sistema d'Interconnexió Borsari Espanyol (SIBE) és la plataforma electrònica per a la negociació de valors de renda variable de les quatre borses espanyoles. A més de les quatre borses de valors, aquest sistema també s'usa en altres mercats integrats dins el grup Bolsas y Mercados Españoles com Latibex, AIAF i MAB.

És gestionat per la Societat de Borses, una filial de BME. Aquest sistema electrònic ha estat implantat també a les borses de Veneçuela i el Salvador.