SENAF

Sistema Electrònic de Negociació d'Actius Financers. És una plataforma electrònica de negociació de bons i obligacions de deute públic espanyol. Està subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i de la CNMV. Desenvolupa el sistema cec de negociació de bons, en què els negociadors no coneixen la contrapartida de les seves operacions. Es pot consultar el funcionament del mercat cec a la secció Mercat de deute públic anotada.