Risc de tipus d'interès

Possibles variacions en el preu d'un valor de renda fixa com a conseqüència de l'evolució dels tipus d'interès. Quan els tipus d'interès pugen, el preu de la renda fixa en cartera disminueix (ja que les noves emissions oferiran tipus més atractius que les antigues que es negocien en els mercats, per la qual cosa el preu d'aquestes ha de descendir per a una rendibilitat equivalent) i al revés. Aquest risc augmenta com més gran sigui el termini de venciment dels actius.