Risc de crèdit o contrapart

Risc que l'emissor d'un valor no atengui les seves obligacions de pagament en la data de venciment. Aquest risc és pràcticament nul quan es tracta de l'Estat. Existeixen empreses independents que qualifiquen les emissions de renda fixa segons el risc de crèdit de l'emissor (entitats de rating).