Repo

Operació amb pacte de recompra que es fa en general sobre valors de deute públic. Consisteix en una venda en la qual ambdues parts (comprador i venedor) es comprometen a desfer l'operació en una data futura i a un preu fixat per endavant. Tot el procés es formalitza en un únic contracte.