Pòlissa de valors

Document emès per l'intermediari borsari, que acredita la titularitat dels valors adquirits.