Penalització per cancel·lació anticipada de dipòsit a termini

Quan sol·licites la cancel·lació d'un dipòsit abans del termini pactat, se't cobra una penalització o comissió que serà resultant d'aplicar el percentatge pactat en el contracte sobre l'import cancel·lat, pels dies que hi hagi entre la data de cancel·lació anticipada i la data de venciment del dipòsit.