Patrimoni

Conjunt de béns i drets que posseeix una persona.