Oferta pública de venda (OPV)

Operació que consisteix a oferir al públic una part o la totalitat del capital social d'una empresa. Es pot promoure amb motiu de la privatització d'una empresa pública, en el moment de la sortida a borsa d'empreses privades, o bé perquè un accionista majoritari o de control vulgui desprendre's d'una participació important en una societat cotitzada. La norma bàsica aplicable a aquestes operacions és el Reial decret 1310/2005.