Operació borsària

Compravenda de valors cotitzables efectuada en borsa amb la mediació d'un intermediari borsari.