Opa hostil

És l'oferta pública d'adquisició que presenta una persona o entitat, sense l'acceptació prèvia dels òrgans de govern de la societat les accions de la qual es pretén adquirir. Algunes societats estableixen en els seus estatuts restriccions de vot, d'elecció d'administradors o altres limitacions (blindatges), per tal d'evitar una possible OPA hostil. Els accionistes minoritaris han de conèixer i valorar aquestes mesures anti-OPA, ja que en determinades circumstàncies poden lesionar els seus interessos.