Obligació

Títol amb un tipus d'interès normalment fix i amb un termini determinat d'amortització, representatiu de part del deute de l'entitat que l'emet.