Nou mercat

Segment de negociació de la Borsa espanyola creat al final de 1999. S'orienta a la contractació de valors d'empreses de recent creació, que pertanyen al sector de la tecnologia punta o dedicades a activitats amb un suposat alt potencial de creixement, però també nivells de risc més alts.