ISIS, International Security Identification Number

Codi únic alfanumèric de dotze caràcters que identifica internacionalment una emissió o instrument financer. El codi ISIN és àmpliament utilitzat en la contractació, compensació i liquidació de valors tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Està compost pel codi d'identificació del país, un número bàsic assignat per l'agència de codificació pertinent i un dígit de control. A Espanya, els codis ISIN són assignats per l'Agència Nacional de Codificació de Valors, dependent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).