Horitzó temporal de la inversió

Període de temps durant el qual l'inversor està disposat a mantenir invertit el seu capital, sense que es prevegi necessari per a altres fins. Alguns productes d'inversió han de ser mantinguts durant un termini determinat perquè les seves característiques més avantatjoses despleguin tots els seus efectes (per exemple, els fons garantits tenen un horitzó recomanat d'inversió que coincideix amb el termini fins al venciment de la garantia, ja que si es reemborsa abans d'aquesta data la garantia no és efectiva i poden registrar-se pèrdues).