Fons d'inversió lliure

Denominació legal que reben a Espanya els fons d'inversió alternativa, o hedge funds. Són fons d'inversió que intenten maximitzar la rendibilitat independentment de la tendència del mercat, és a dir, fins i tot amb mercats baixistes (la qual cosa, en circumstàncies normals, implicaria pèrdues). No tenen les restriccions d'inversió que s'imposen als fons tradicionals, per la qual cosa poden triar lliurement els valors i els instruments en què inverteixen. Segueixen estratègies sofisticades, com ara vendes en descobert, palanquejament, etc., algunes de les quals incorporen un grau de risc alt, del qual l'inversor ha de ser conscient. Es tracta d'un grup heterogeni, en què es poden trobar fons amb característiques i graus de risc molt diferents.