Fullet d'emissió

És un document que informa sobre la situació de l'empresa i les seves perspectives, o sobre les condicions d'una determinada emissió que es farà, i és preceptiu en certs casos, com ara quan es fa una emissió de bons o d'accions o la sol·licitud d'admissió a cotització. Aquest prospecte ha estat regulat per directives de la UE per tal d'uniformar-lo i és un requisit imprescindible per a emissions d'oferta pública en el mercat de valors espanyol.