Fixing

Modalitat de contractació del mercat borsari espanyol per a valors amb menys volum i liquiditat, introduïda el juliol de 1998, en què l'oferta i la demanda de títols es concentra en dos moments concrets de la sessió: a les 12.00 i a les 16.00 hores. En aquesta modalitat, es tenen en compte el volum i la liquiditat de certs valors i s'intenta concentrar en espais de temps l'oferta i la demanda per tal de facilitar la formació de preus.