Fons d'inversió immobiliària (FII)

Són els fons d'inversió no financers, que tenen com a objectiu la captació entre el públic de fons per a la compra d'immoble per tal de rendibilitzar-los mitjançant la seva explotació en lloguer, vendes i revaloracions.