Fondos de investimento inmobiliario (FII)

Son os fondos de investimento non financeiros, cuxo obxectivo é a captación entre o público de fondos para a compra de inmoble, co obxectivo de rendibilizalos mediante a súa explotación en alugamento, vendas e revalorizacións.