FED (Federal Reserve)

Abreviatura amb la qual es coneix la Federal Reserve, o Reserva Federal, que és el banc central dels Estats Units. És la institució responsable de la supervisió del sistema bancari i de definir i aplicar la política monetària del país, que és una referència permanent per als mercats borsaris i monetaris.