Euroclear

Es tracta d'un dels sistemes de compensació per a transaccions del mercat d'eurobons. Euroclear té contractes amb altres bancs dipositaris en mercats financers clau d'arreu del món. Aquests dipositaris ofereixen a Euroclear un servei de custòdia i, generalment, serveixen d'agent de pagaments dels valors.