ETF


Un ETF (Exchange Traded Funds) és un fons d'inversió que té la missió de replicar l'evolució d'un índex o d'un cistell de valors.

Les participacions o valors d'un ETF es negocien en temps real en mercats borsaris electrònics, igualment que les accions. Són mercats amb una liquiditat i una transparència totals.