Estat del benestar

L'estat del benestar és un concepte que es refereix a tot el conjunt d'intervencions dirigides des de l'estat orientades a garantir uns serveis mínims a la població a través d'un sistema de protecció social.

A Espanya, l'estat del benestar està representat principalment a la Seguretat Social, amb quatre vies d'actuació: subsidis, sanitat, educació i provisió d'habitatge, a més d'altres serveis assistencials.