Empreses de serveis d'inversió (ESI)

Són aquelles entitats financeres l'activitat principal de les quals consisteix a prestar serveis d'inversió, amb caràcter professional, a tercers. A Espanya, s'inclouen en tal categoria les societats i agències de valors i les societats gestores de carteres.