Emissió oberta

En l'argot dels mercats de valors, es refereix a una emissió d'accions o títols de deute o d'actius financers que s'ha ofert al públic en un mercat organitzat, i en què encara s'admeten peticions per no haver arribat la data de tancament.