Derivat OTC

Un derivat OTC (over the counter) és un derivat que han contractat dues parts fora dels mercats financers organitzats. Són les parts les que han pactat les condicions del derivat.

Com que és un contracte entre dues parts directament, també hi ha el risc que una d'elles incompleixi els seus compromisos, és a dir, risc de crèdit.