Drets polítics

Són aquells drets que té l'accionista per aprovar o desaprovar les actuacions dels gestors de la societat de la qual posseeix accions. Aquests drets se solen exercir a la Junta General d'Accionistes, on l'accionista vota els diferents acords que proposi el consell d'administració. Les accions sense vot renuncien als seus drets polítics a favor d'un dividend més gran.